ترمیم پرده گوش - دکتر محسن رشیدی زاهدان

ترمیم پرده گوش

پرده گوش غشای بسیار ظریف و نازک است ، که گوش میانی و گوش بیرونی را از یکدیگر جدا می کند. پرده گوش ، امواج

مطالعه بیشتر »
Scroll to Top